Εγκύκλιος 2108/2021 της ΑΑΔΕ σχετικά με τη φορολογία των οικοδομών προς πώληση

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 2108/2021 της ΑΑΔΕ παρέχεται η δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση να επιλέξει να υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου προκειμένου η παράδοσή τους να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές.

Προθεσμίες υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος και άλλες ρυθμίσεις-Εγκύκλιος 2104/2021 της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την Εγκύκλιο 2104/2021 με την οποία ενημερώνει για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και   συγκεκριμένα αναφέρει, εκτός των άλλων,  ότι: -Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, νομικών προσώπων  υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του φόρου  πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις…

Απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΕΝΤΥΠΟ Ε3”

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ προσδιορίζει με  την υπ΄ αρίθμ. 1112/2021 απόφασή του τον τύπο και το περιεχόμενο του Εντύπου Ε3-Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παροχή οδηγιών από την ΑΑΔΕ για την αναγνώριση της δαπάνης των ενοικίων-Εγκύκλιος 2109/2021

Αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες των ενοικίων μόνο στην περίπτωση που αυτές εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αναφέρει , εκτός των άλλων, η Εγκύκλιος 2109/2021 της ΑΑΔΕ.

Εγκύκλιος 2106/2021 της ΑΑΔΕ για την έκπτωση της δαπάνης των δωρεών προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ

Παροχή οδηγιών σχετικά με την έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Η Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται εδώ