Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 2108/2021 της ΑΑΔΕ παρέχεται η δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση να επιλέξει να υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου προκειμένου η παράδοσή τους να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές.