Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών την άμεση αύξηση των χρηματοδοτήσεων των έργων για την εξόφληση λογαριασμών αναθεώρησης 09/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας αποφασίστηκε ομόφωνα να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα οι συνδρομές των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ και για το 2023 09/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τις καθυστερήσεις πληρωμών εκτελούμενων έργων σε Περιφέρειες και Δήμους της Χώρας 09/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εργασίας την απονομή των συντάξεων των ασφαλισμένων του π. ΤΣΜΕΔΕ από πιστοποιημένους ιδιώτες 06/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ FIEC Newsletter - 6 Δεκεμβρίου 2022 06/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η FIEC ζητά την αναθεώρηση του Κανονισμού των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 06/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Απόφαση της ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου δήλωσης ΦΠΑ 06/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 05/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Υπουργική απόφαση για τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 05/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η Ένωση ζητά από το Δήμαρχο Αγιάς την απαλοιφή από δύο διακηρύξεις των όρων που μειώνουν τον ανταγωνισμό 05/12/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιοί είμαστε

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), είναι Πανελλήνια Πρωτοβάθμια Οργάνωση Εργοληπτών, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και στελεχών που ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων.περισσότερα ... »

Εγγραφή - εισφορές

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες εισφορές στην ΠΕΔΜΕΔΕ, τη διαδικασία εγγραφής στην Ένωση, τη διαδικασία καταβολής της συνδρομής σας εάν διαμένετε σε άλλο νομό πλην της Αττικής και να αναζητήσετε αιτήσεις εγγραφής.περισσότερα ... »

Διαγωνισμοί

Νέα εφαρμογή. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με Δημοπρασίες, Μελέτες & Προμήθειες Τεχνικών έργων.περισσότερα ... »