Το Flash θα πάει διακοπές!! 05/08/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η ομόφωνη απόφαση έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ ΠΕΔΜΕΔΕ ECO από το Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ 05/08/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Την κατάργηση του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης ζητά για άλλη μια φορά η Ένωση από τον Υπουργό Εργασίας 04/08/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΥΑ για τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης στο ΤΕΚΑ των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών 04/08/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ: Απευθείας αναζήτηση στοιχείων ή/και σύνδεση χρηστών στα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 03/08/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η ΠΕΔΜΕΔΕ επαναλαμβάνει για τρίτη φορά το αίτημα για επίσπευση δημοσίευσης της εγκυκλίου και της ΚΥΑ για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος,την καταβολή του πρίμ και την πληρωμή των πρώτων υλών απολογιστικά 03/08/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εγκύκλιος 29/2022 ΕΦΚΑ - Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης- Συμπλήρωση χρόνου με προεραιτική ασφάλιση 02/08/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τα συνθετικά υλικά (FRPs) στο πλαίσιο του Erasmus+ project Tab4Building από την ΠΕΔΜΕΔΕ 02/08/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η Ένωση προτείνει στους αρμόδιους Υπουργούς συγκεκριμένες βελτιώσεις στο άρθρο του Σχεδίου Νόμου για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 01/08/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ FIEC Newsletter - 26 Ιουλίου 2022 26/07/2022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιοί είμαστε

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), είναι Πανελλήνια Πρωτοβάθμια Οργάνωση Εργοληπτών, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και στελεχών που ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων.περισσότερα ... »

Εγγραφή - εισφορές

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες εισφορές στην ΠΕΔΜΕΔΕ, τη διαδικασία εγγραφής στην Ένωση, τη διαδικασία καταβολής της συνδρομής σας εάν διαμένετε σε άλλο νομό πλην της Αττικής και να αναζητήσετε αιτήσεις εγγραφής.περισσότερα ... »

Διαγωνισμοί

Νέα εφαρμογή. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με Δημοπρασίες, Μελέτες & Προμήθειες Τεχνικών έργων.περισσότερα ... »