Παροχή οδηγιών σχετικά με την έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Η Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται εδώ