Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την Εγκύκλιο 2104/2021 με την οποία ενημερώνει για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και   συγκεκριμένα αναφέρει, εκτός των άλλων,  ότι:

-Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, νομικών προσώπων  υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του φόρου  πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

-Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων οι δύο πρώτες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Αυγούστου 2021, ενώ καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των έξι (6) επόμενων μηνών.