Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ προσδιορίζει με  την υπ΄ αρίθμ. 1112/2021 απόφασή του τον τύπο και το περιεχόμενο του Εντύπου Ε3-Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα.