Διαδικτυακή συνεδρίαση της Δ.Ε. της EDA (European Demolition Association)

Την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η συνεδρίαση της Δ.Ε. της EDA (European Demolition Association), με την συμμετοχή του Δρ. Αντωνίου Πανά, μέλους της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ. Παρουσιάστηκαν εξελίξεις από πλευράς των Οργανώσεων μελών στον τομέα του Waste Management και έγινε ενημέρωση των μελών της Δ.Ε. για τις δράσεις που έχουν λάβει χώρα αυτό το…

O Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Γεν. Συνέλευση της FIEC στις Βρυξέλλες με βασικό ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Commission κ. Frans Timmermans

Ο υψηλόβαθμος προσκεκλημένος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmermans,  βασικός ομιλητής της υβριδικής Γενικής Συνέλευσης της FIEC που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο των Κατασκευών και των ΜΜΕ για την επίτευξη των στόχων της EUGreenDeal υπό το πρίσμα των σημερινών γεωπολιτικών εξελίξεων. Στο σημείο αυτό παρενέβη με ερώτηση…

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Εργασίας για τον εκπόνηση του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα»

Ο Δρ. Αντώνιος Πανάς, μέλος της Δ.Ε της Ένωσης συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Εργασίας για την εκπόνηση του  έργου “Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και οδικού χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα” που πραγματοποιήθηκε στις  25 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών. Σε αυτή την   συνάντηση της WLSC στα πλαίσια της εκπόνησης…

Εγκύκλιος 36/2022 ΕΦΚΑ για την πάγια ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται: α) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες…

Δημοσιεύτηκε νέα ΚΥΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής

Η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 6092Β/2022,  προβλέπει ότι για το κριτήριο χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων του Taxisnet και του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα διαπιστώνεται ανάλογα, ότι: Δεν έχει τηρηθεί η…