Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, το Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων στην Ισπανία