Ο Δρ. Αντώνιος Πανάς, μέλος της Δ.Ε της Ένωσης συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Εργασίας για την εκπόνηση του  έργου “Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και οδικού χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα” που πραγματοποιήθηκε στις  25 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών.

Σε αυτή την   συνάντηση της WLSC στα πλαίσια της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής BIM και του Οδικού Χάρτη παρουσιάστηκε και το 4ο παραδοτέο της PWC, που αφορά στις παρεμβάσεις του Οδικού Χάρτη.

Τέλος ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αποστείλουν σχόλια για την επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάλυση των κειμένων των παρεμβάσεων, που παρουσιάστηκαν,  τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την ωρίμανση της στρατηγικής και την ετοιμότητα του εγγράφου για ευρύτερη διαβούλευση με τους βασικούς εμπλεκόμενους.