Την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η συνεδρίαση της Δ.Ε. της EDA (European Demolition Association), με την συμμετοχή του Δρ. Αντωνίου Πανά, μέλους της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Παρουσιάστηκαν εξελίξεις από πλευράς των Οργανώσεων μελών στον τομέα του Waste Management και έγινε ενημέρωση των μελών της Δ.Ε. για τις δράσεις που έχουν λάβει χώρα αυτό το διάστημα.