Ο υψηλόβαθμος προσκεκλημένος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmermans,  βασικός ομιλητής της υβριδικής Γενικής Συνέλευσης της FIEC που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο των Κατασκευών και των ΜΜΕ για την επίτευξη των στόχων της EUGreenDeal υπό το πρίσμα των σημερινών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Στο σημείο αυτό παρενέβη με ερώτηση ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης,  για τον ρόλο της Δημοκρατίας στις επιλογές της ΕU για βοήθεια μεταξύ των Κρατών Μελών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε  στην επιλογή βοήθειας  προς την  Τουρκία  και μάλιστα κατά προτεραιότητα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων που ακολούθησαν ο EVP Timmermans υπογράμμισε πως η επιτυχία της πράσινης μετάβασης πρέπει να βασίζεται στα θεμέλια των ακμαζουσών επιχειρήσεων. Και συνέχισε με ένα βασικό μήνυμα σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης για τις άδειες, τα προϊόντα υλικών και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για να αποδώσει ο τομέας, να δημιουργήσει ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ευημερία.

Στην συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση των δράσεων της FIEC καθώς και του  Προγράμματος  της επόμενης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει τον Μάιο του 2023 στη Ρώμη.

Την Γενική Συνέλευση παρακολούθησε δια ζώσης ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.