Νομοθεσία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και εγχειρίδια οδηγιών

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και στην διαδρομή «https://www.gsis.gr/e-invoice», έχει αναρτηθεί το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων καθώς και εγχειρίδια οδηγιών και κατάλογος συχνών ερωτήσεων. Σημειωτέον  ότι : Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, είναι το…

Εγκύκλιος για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία παρέχει οδηγίες για την ηλεκτρονική τιμολογηση στις δημόσιες συμβάσεις. Έτσι, από 23.09.2022   έχει αρχίσει η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται  στο πλαίσιο των συμβάσεων των ν.4412/2016, 4413/2016  ανεξαρτήτως αξίας σύμβασης. Ενώ  η υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση…

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Δημοσιεύτηκε  Δελτίο Τύπου της  ΑΑΔΕ που έχει ως εξής : Ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήματα αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατά πράξεων, που εκδίδονται από: – Τα Ελεγκτικά Κέντρα – Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) – Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων…

Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5958 Β/2022   και καθορίζει  τη  διαδικασία άσκησης και εξέτασης ενστάσεων εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης πράξεων για χρηματοδότηση. Δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της απόφασης απόρριψης ή ένταξης έχουν οι δυνητικοί δικαιούχοι που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και…

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση εταίρων του Προγράμματος RenovUp στη Ρώμη με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  στη Ρώμη στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2022  η  5η συνάντηση των εταίρων του έργου RenovUp με την συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ. Κύρια θέματα της συνάντησης  αποτέλεσαν: Ο  σχεδιασμός εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης για Επικεφαλείς έργων και Υπευθύνους  Εργοταξίων & Η ρεαλιστική και  βιώσιμη προώθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας. Η συνάντηση ήταν υβριδική…