Συγκριτικός πίνακας κατανομής πιστώσεων του Π.Δ.Ε. ετών 2022 και 2021 στις Περιφέρειες της χώρας.

 Δημοσιεύουμε συγκριτικό πίνακα κατανομής πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων  στις Περιφέρειες της χώρας ετών 2022 και 2021.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021 2022 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ (%) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 90.650.000 99.000.000 9,21 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 240.450.000 247.250.000 2,83 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 71.600.000 73.150.000 2,16 ΗΠΕΙΡΟΣ 68.400.000 70.900.000 3,65 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87.500.000 90.750.000 3,71 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 44.000.000 50.350.000 14,43 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ δικαιούχος ενός ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό Κλάδο

Η ΠΕΔΜΕΔΕ προσθέτει ένα ακόμα έργο στις επιτυχίες της χρονιάς που έκλεισε. Πρόκειται για το έργο Digi-CVET – Developing transversal digital competences for digital Continuous Vocational Education and Training in Construction. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των οριζόντιων ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται από το ανθρώπινο δυναμικό στον Κατασκευαστικό Κλάδο. Στο έργο εμπλέκονται 5 Ευρωπαϊκές…

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου προς το Δήμο Ζαγορίου μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Άμεση η αντίδραση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου προς το Δήμο Ζαγορίου μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για το διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για τον εκσυγχρονισμό των  αθλητικών εγκαταστάσεων Τσεπελόβου. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητά απαντήσεις επί των διαλαμβανομένων στην ως άνω διαμαρτυρία.

Σύσταση υπηρεσιακών μονάδων e-ΕΦΚΑ για τους ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ

Με το άρθρο 95 Ν. 4876/2021, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251 Α/2021 συστήνονται υπηρεσιακές μονάδες στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα: 1. Στη Διεύθυνση Γ’ Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ συνιστάται Τμήμα Ασφαλιστικού Ιστορικού Κλάδων Υγείας και Σύνταξης Αυτοτελώς Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ)  με αρμοδιότητες ως εξής: α) Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης και έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης…