Άμεση η αντίδραση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου προς το Δήμο Ζαγορίου μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για το διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για τον εκσυγχρονισμό των  αθλητικών εγκαταστάσεων Τσεπελόβου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητά απαντήσεις επί των διαλαμβανομένων στην ως άνω διαμαρτυρία.