Η ΠΕΔΜΕΔΕ προσθέτει ένα ακόμα έργο στις επιτυχίες της χρονιάς που έκλεισε.

Πρόκειται για το έργο Digi-CVET – Developing transversal digital competences for digital Continuous Vocational Education and Training in Construction.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των οριζόντιων ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται από το ανθρώπινο δυναμικό στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Στο έργο εμπλέκονται 5 Ευρωπαϊκές χώρες και 6 συνολικά εταίροι, από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία και επικεφαλής τη Γερμανία.