Συμμετοχή του Προέδρου της Ένωσης σε εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την παρουσίαση του επενδυτικού του προγράμματος ΣΔΙΤ

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών διοργάνωσε εκδήλωση παρουσίασης «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)» που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο HILTON Αθηνών. Στην εκδήλωση,  την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν προσκεκλημένοι και…

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την τροποποίηση της εκκαθάρισης εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών με παράλληλη μισθωτή εργασία

Ολοκληρωθηκαν οι διαδικασίες για την τροποποίηση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 αναφέρει η πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει σχετικές οδηγίες. Διαμορφώνονται πλέον  τρείς περιπτώσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης, η οποία θα πραγματοποιείται σε μηνιαία ροή λαμβάνοντας υπόψιν τις μεταβολές ασφάλισης και των οικονομικών στοιχείων : Αρχική εκκαθάριση χρεωστική…

Υπουργική απόφαση για την τροποποίηση του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 5052Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρ. 17 του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων, η οποία πλέον  έχει ως εξής: «4. Φράγματα σε στάδιο Λειτουργίας Για φράγματα που βρίσκονται στο στάδιο της Λειτουργίας, ο ΚτΕ υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) έτη από την πρώτη συγκρότηση της…

Άμεση εκταμίευση χρημάτων προς τους Φορείς υλοποίησης Δημοσίων Έργων ζητά η Ένωση από τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών έργων   χρηματοδοτούμενων από τα Προγράμματα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ και ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ’’ αναφέρουν τα μέλη της Ένωσης. Οι καθυστερήσεις των πληρωμών οφείλονται στο γεγονός ότι οι Φορείς Υλοποίησης (Δήμοι, Σύνδεσμοι ΟΤΑ,  Δημοτικές Επιχειρήσεις κτλ.) αδυνατούν να εξοφλήσουν τους Αναδόχους των έργων,  λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην εκταμίευση των χρημάτων  από τις Υπηρεσίες του …