Σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών έργων   χρηματοδοτούμενων από τα Προγράμματα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ και ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ’’ αναφέρουν τα μέλη της Ένωσης.

Οι καθυστερήσεις των πληρωμών οφείλονται στο γεγονός ότι οι Φορείς Υλοποίησης (Δήμοι, Σύνδεσμοι ΟΤΑ,  Δημοτικές Επιχειρήσεις κτλ.) αδυνατούν να εξοφλήσουν τους Αναδόχους των έργων,  λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην εκταμίευση των χρημάτων  από τις Υπηρεσίες του  Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Η ΠΕΔΜΕΔΕ με επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ζητά  την άμεση εκταμίευση των χρημάτων για τα  εν λόγω έργα  προς τους Φορείς Υλοποίησης  ώστε να καταστεί δυνατή η   εξόφληση των οφειλόμενων