Ολοκληρωθηκαν οι διαδικασίες για την τροποποίηση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 αναφέρει η πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει σχετικές οδηγίες.

Διαμορφώνονται πλέον  τρείς περιπτώσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης, η οποία θα πραγματοποιείται σε μηνιαία ροή λαμβάνοντας υπόψιν τις μεταβολές ασφάλισης και των οικονομικών στοιχείων :

  • Αρχική εκκαθάριση χρεωστική
  • Αρχική εκκαθάριση μηδενική
  • Αρχική εκκαθάριση πιστωτική