Έκτρωμα η νομοθεσία για την Ιδιωτική Επίβλεψη – Να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Υπουργό Υποδομών

Την αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 136 του ν.4412/16 για την Ιδιωτική Επίβλεψη και να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Υπουργό Υποδομών

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα επαγγέλματα του μέλλοντος του Κατασκευαστικού Κλάδου το βασικό θέμα στην συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Construction Blueprint στο Βερολίνο

Στις 13 & 14 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε υβριδική συνάντηση των εταίρων του έργου Construction Blueprint, τόσο διαδικτυακά όσο και διά ζώσης στο Βερολίνο. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών ήταν εντατικές και επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση λύσεων σε θέματα που αφορούν τα διαφορετικά συστήματα επικαιροποίησης επαγγελματικών προφίλ στις συμμετέχουσες χώρες αλλά και στον…

Την άμεση εξόφληση λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ ζητά η Ένωση

Την άμεση εξόφληση λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και την ομαλοποίηση εν γένει των πληρωμών των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Οι εταίροι του έργου GUPP είναι έτοιμοι να αναπτύξουν το πρόγραμμα κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)!

Μετά την ολοκλήρωση του Πράσινου Εγχειριδίου: Ένα εγχειρίδιο παρουσίασης του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τις ΠΔΣ και την εφαρμογή τους στα κατασκευαστικά έργα (Διακρατική Έκθεση), οι εταίροι του GUPP, στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 06/10/2021, συζήτησαν σχετικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ). Στόχος…