Την αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 136 του ν.4412/16 για την Ιδιωτική Επίβλεψη και να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Υπουργό Υποδομών