Την άμεση εξόφληση λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και την ομαλοποίηση εν γένει των πληρωμών των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.