Στις 13 & 14 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε υβριδική συνάντηση των εταίρων του έργου Construction Blueprint, τόσο διαδικτυακά όσο και διά ζώσης στο Βερολίνο.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών ήταν εντατικές και επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση λύσεων σε θέματα που αφορούν τα διαφορετικά συστήματα επικαιροποίησης επαγγελματικών προφίλ στις συμμετέχουσες χώρες αλλά και στον περαιτέρω σχεδιασμό των τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους 3 άξονες ενδιαφέροντος:

  • Ενεργειακή Απόδοση
  • Κυκλική Οικονομία
  • Ψηφιοποίηση

Προς τούτο, τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, οι εταίροι του έργου συμμετείχαν σε ειδικά σχεδιασμένο εργαστήρι, προκειμένου να διαβαθμίσουν μία πρώτη μορφή περιεχομένων για τα 3 προγράμματα.

Η επόμενη συνάντηση διά ζώσης συνάντηση προορίζεται την άνοιξη του 2022 στη Γαλλία. Μέχρι τότε, οι εταίροι του έργου θα συνεχίσουν τη διάδραση σε διαδικτυακές συναντήσεις.

Θυμίζουμε πως το έργο Costruction Blueprint συγκεντρώνει 24 εταίρους οι οποίοι προέρχονται από 3 Ευρωπαϊκές Οργανώσεις ομπρέλα του κατασκευαστικού τομέα μαζί με 9 Εθνικές Κατασκευαστικές Οργανώσεις βασικούς εκπροσώπους του κλάδου και 12 παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης από 12 χώρες της ΕΕ. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου στρατηγικής προσέγγισης προκειμένου να γίνει αντιστοίχιση μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγελματικές δεξιότητες και της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα κέντρα κατάρτισης.