Συστάθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του ΠΑΣΕΠΠΕ. Πρόεδρος για την επόμενη διετία ο κ. Κων/νος Γκολιόπουλος.

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολλών εταιρειών Μελών, πραγματοποιήθηκε με ψηφιακό διαδραστικό τρόπο  στις 23 Ιουνίου του 2021, στην Αθήνα, η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος). Μετά τον απολογισμό των πρωτοβουλιών και των δράσεων της θητείας του Δ.Ε. κατά την περίοδο 2018 έως 2021 και τις απόψεις των μελών…

Εγκρίθηκε από τον ΕΟΑΝ η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για σύσταση Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιδρύθηκε η ΠΕΔΜΕΔΕ – ECO.

Αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ σχετικά με την έγκριση της ΠΕΔΜΕΔΕ – ECO για σύσταση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ). Η ΠΕΔΜΕΔΕ με την ένταξή της στο χώρο των ΑΕΚΚ προχωρά στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυκλική οικονομία.  

Η Ομάδα του προγράμματος Erasmus+“CDWaste-ManageVET” όπου συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ, συνεχίζει τις συναντήσεις της στα πλαίσια σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διαχείριση αποβλήτων από κατεδαφίσεις.

Στη συνάντηση οι εταίροι του έργου συζήτησαν για την πορεία υλοποίησής του, οριστικοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο της διαχείρισης των ΑΕΚΚ και αναλύοντας τα επόμενα βήματα της ανάρτησής του σε διαδικτυακό περιβάλλον, σε πλατφόρμα τηλε-κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος θα ακολουθήσει η πιλοτική εφαρμογή του σε εργαζόμενους…

Δημοσιεύτηκε η Στατιστική Έκθεση της FIEC με προβλέψεις για το 2021: Παρά την ανθεκτικότητα του Κατασκευαστικού κλάδου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν διαπιστώνεται πλήρης ανάκαμψη.

Η FIEC δημοσίευσε τη Στατιστική Έκθεσή της για τον Κατασκευαστικό Κλάδο με προβλέψεις για το έτος 2021. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών & Νομικών Θεμάτων της FIEC κ. Rüdiger Otto, η Έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των εξελίξεων στον Kατασκευαστικό Kλάδο στην Ε.Ε το 2020 έως σήμερα, ένα έτος γεμάτο πρωτοφανείς προκλήσεις για τον Κατασκευαστικό Κλάδο.…