Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολλών εταιρειών Μελών, πραγματοποιήθηκε με ψηφιακό διαδραστικό τρόπο  στις 23 Ιουνίου του 2021, στην Αθήνα, η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος).

Μετά τον απολογισμό των πρωτοβουλιών και των δράσεων της θητείας του Δ.Ε. κατά την περίοδο 2018 έως 2021 και τις απόψεις των μελών επ’ αυτών ακολούθησε η άκρως επιτυχημένη ψηφιακή και δια ζώσης ψηφοφορία και εξελέγη το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου, όπου στις 24 Ιουνίου 2021 συγκροτήθηκε σε σώμα με διετή θητεία, ορίζοντας και πάλι Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Γκολιόπουλο, Αντιπρόεδρο ΠΕΔΜΕΔΕ.