Στη συνάντηση οι εταίροι του έργου συζήτησαν για την πορεία υλοποίησής του, οριστικοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο της διαχείρισης των ΑΕΚΚ και αναλύοντας τα επόμενα βήματα της ανάρτησής του σε διαδικτυακό περιβάλλον, σε πλατφόρμα τηλε-κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του εκπαιδευτικού προγράμματος θα ακολουθήσει η πιλοτική εφαρμογή του σε εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο.

Μείνετε συντονισμένοι για τις εξελίξεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου CDWaste-ManageVET!