Παρουσίαση της ΠΕΔΜΕΔΕ στο European Construction Sector Observatory ως η μοναδική Ελληνική Οργάνωση που προωθεί το ΒΙΜ και την ψηφιοποίηση (digitalization) γενικότερα

Το European Construction Sector Observatory (ESCO) παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του (Analytical Report) για την Digitalization in the Construction sector. Η έκθεση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία καθώς δείχνει την ενσωμάτωση και την εφαρμογή των νέων ψηφιακών δεξιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μία έκθεση που εκπονήθηκε με εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρησιμοποιείται ως σημείο…

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κων/νος Μακέδος παρουσίασε κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ τις δράσεις και τα σχέδια του Ταμείου

Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Μαίου με τηλεδιάσκεψη, είχε προσκληθεί και παρευρέθη ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, προκείμενου να ενημερώσει τα μέλη της Δ.Ε. για τις δράσεις και τα σχέδια του Ταμείου. Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Προέδρου και των μελών της Δ.Ε.…

Συμμετοχή του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ στην 1η συνεδρίαση της Υποστηρικτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την προώθηση του ΒΙΜ που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΝ

Την Παρασκευή 14 Μαίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης της Υποστηρικτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την προώθηση του ΒΙΜ στη Χώρα μας. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη και των συνεργατών των, προκειμένου να συνταχθεί και να οριοθετηθεί μία…

Επικοινωνία του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ με ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών για το θέμα της αύξησης των τιμών των υλικών !

Κατά την επικοινωνία του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, σήμερα 14 Μαίου 2021 με ανώτατους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών έλαβε τη διαβεβαίωση οτι το Υπουργείο αντιμετωπίζει σοβαρά και θετικά το θέμα της ραγδαίας αύξησης των τιμών των υλικών και προτίθεται στις αμέσως επόμενες ημέρες να προχωρήσει στη διατύπωση προτάσεων για την…

Εκδόθηκε το 1ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα

Ο  Υπουργός Υποδομών εξέδωσε απόφαση με την οποία  εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο για την διατύπωση απόψεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 μετά την τροποποίησή των  με το Ν. 4782/2021. Η Επιτροπή, μετά από πρόταση του Συντονιστή της, επεξεργάστηκε τα κάτωθι υποβληθέντα ερωτήματα και κατέληξε…