Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Μαίου με τηλεδιάσκεψη, είχε προσκληθεί και παρευρέθη ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, προκείμενου να ενημερώσει τα μέλη της Δ.Ε. για τις δράσεις και τα σχέδια του Ταμείου.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Προέδρου και των μελών της Δ.Ε. της Ένωσης για τη συνετή διαχείριση των οικονομικών του Ταμείου και κυρίως  για το θέμα της  νέας  μείωσης  του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.   Η απόφαση αυτή, που  ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, βοήθησε σημαντικά τα μέλη της Ένωσής μας στη δύσκολη  περίοδο, αμβλύνοντας τις συνέπειες της πανδημίας, ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο  κ. Μακέδος έκανε μία σύντομη παρουσίαση των δράσεων και μελλοντικών σχεδίων του Ταμείου και απάντησε στα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της Δ.Ε. της Ένωσης και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων της ΠΕΔΜΕΔΕ.