Την Παρασκευή 14 Μαίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης της Υποστηρικτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την προώθηση του ΒΙΜ στη Χώρα μας.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη και των συνεργατών των, προκειμένου να συνταχθεί και να οριοθετηθεί μία πρόταση για τη δομή και το περιεχόμενου εκπόνησης Εθνικού Σρατηγικού Σχεδίου για την προώθηση & εφαρμογή του Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ (Βuilding Information Modelling).

Πιο συγκεκριμένα το έργο της Υποστηρικτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων αφορά και στην επεξεργασία θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος και πληροφοριών που θα επιτύχουν τη διασύνδεση του επιστημονικού & ακαδημαϊκού πεδίου με τον χώρο της παραγωγικής δραστηριότητας δηλαδή τον Κατασκευαστικό & Μελετητικό τομέα.

Τον Κατασκευαστικό κλάδο εκπροσωπεί  η ΠΕΔΜΕΔΕ δια του Προέδρου της κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη και του μέλους της Δ.Ε. Δρ. Αντωνίου Πανά, Καθηγή ΕΜΠ.