Το European Construction Sector Observatory (ESCO) παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του (Analytical Report) για την Digitalization in the Construction sector.

Η έκθεση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία καθώς δείχνει την ενσωμάτωση και την εφαρμογή των νέων ψηφιακών δεξιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μία έκθεση που εκπονήθηκε με εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς από όλες τις Ευρωπαϊκές Οργανώσεις συμπεριλαμβανομένης και της FIEC.

Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία και ικανοποίηση η αναγνώριση της συμβολής της ΠΕΔΜΕΔΕ στην προώθηση του ΒΙΜ (Βuilding Information Modelling) και της ψηφιοποίησης (Digitalization) γενικότερα στη Χώρα μας.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική αναφορά εδώ.