Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης “Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων πληγέντων από τον COVID-19”

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής απέστειλε στην Ένωση προς ενημέρωση των μελών  της το Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης “Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων πληγέντων από covid 19 Μικρομεσαίων επιχειρήσεων”. Το εγχειρίδιο χρήσης  αφορά τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να επιδοτηθούν για τους τόκους επαγγελματικου δανείου για 3 μήνες. Η εφαρμογή θα λειτουργεί μέχρι 30/06/2020. Στα δικαιολογητικά θα πρέπει…

Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα των μη μισθωτών ασφαλισμένων

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας υπεγράφη ΚΥΑ με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους  να εκτελούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και χωρίς επίσκεψη σε μονάδα του e-ΕΦΚΑ τις εξής  συναλλαγές: 1. Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης για έναρξη στην ΑΑΔΕ 2. Χορήγηση Βεβαίωσης για Μεταβολή Δραστηριότητας 3. Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ…

Αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή τκ των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών

Με την εγκύκλιο 2/2020 το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει ότι η τιμή του συντελεστή “τκ” ισούται με 1,227. Επισημαίνεται ότι οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά την 20.03.2020 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψιν την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ή υπηρεσιών.

Διεύρυνση του πεδίου των δικαιούχων αποζημίωσης ειδικού σκοπού και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών διευρύνεται  το πεδίο των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Παράλληλα, παρατείνεται έως και τις 28 Απριλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού. Πιο αναλυτικά: Με την ΓΔΟΥ89/25.4.2020 Κοινή Απόφαση…