Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας υπεγράφη ΚΥΑ με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους  να εκτελούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και χωρίς επίσκεψη σε μονάδα του e-ΕΦΚΑ τις εξής  συναλλαγές:

1. Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης για έναρξη στην ΑΑΔΕ
2. Χορήγηση Βεβαίωσης για Μεταβολή Δραστηριότητας
3. Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ
4. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
5. Υποβολή Απογραφικού Δελτίου για Αγρότες
6. Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας