Οδικός χάρτης της Ε.Ε. για τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Η Ε.Ε. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτείνει έναν ευρωπαϊκό οδικό χάρτη πορείας για τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων που έχουν ληφθεί,  λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Αν και βρισκόμαστε ακόμη σε κατάσταση τιθάσευσης της κρίσης, τα αναγκαία έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν από τα κράτη μέλη και την ΕΕ αποδίδουν καρπούς. Επιβράδυναν την εξάπλωση του ιού…

Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού «Αντώνης Τρίτσης»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1386 Β΄/2020 ΚΥΑ  με την οποία συστήνεται νέο αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού. Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. . Οι στόχοι του…

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για μειωμένες εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

Η εγκύκλιος 15/2020  του ΕΦΚΑ αναφέρεται στις εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 των ελεύθερων επαγγελματιών. Ειδικότερα, για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής τους. Το δικαίωμα καταβολής μειωμένων…

Αναστολή, παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων έργων αρμοδιότητας της Βουλής των Ελλήνων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1429Β/2020 η απόφαση του Προέδρου της Βουλής σύμφωνα με την οποία: -Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 15.4.2020,προκήρυξης διαγωνισμών της Βουλής των Ελλήνων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016,  παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών κατά τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία υποβολής…

Συγκρότηση Επιτροπής Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του Υπουργείου Υποδομών

Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε την απόφαση,  για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου  Επιχειρήσεων Συμβούλων  Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΜΗΕΣΔΔΕ.)