Η απόφαση συγκρότησης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εγγεγραμμένων στα ΜΗ.ΤΕ τουΥπουργείου Υποδομών  βρίσκεται εδώ