Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε την απόφαση,  για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου  Επιχειρήσεων Συμβούλων  Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΜΗΕΣΔΔΕ.)