Νεώτερες διευκρινίσεις για την έκπτωση βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση κατά 25% με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος 2086/2020 του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία, εκτός των άλλων, προβλέπεται: έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα (Οι οφειλές Μαρτίου καταβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 10.04.2020). [→ εξαιρούνται:  α) οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης…

Διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ προς το Δήμο Ηρακλείου για υπερβολικούς όρους σε διακήρυξη διαγωνισμού

Την απαλοιφή των επιπλέον όρων που δεν συνάδουν με τη φύση του υπο δημοπράτηση έργου ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης

Αναδημοσίευση άρθρου των Financial Times για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην Κατασκευαστική Βιομηχανία με συνέντευξη του Γενικού Δ/ντή της FIEC

Αναδημοσιεύουμε άρθρο των Financial Times όπου ο Γεν. Δ/ντής της FIEC κ. Domenico Campogrande έδωσε συνέντευξη για τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid – 19 στην Κατασκευαστική Βιομηχανία. Άρθρο που δημοσιεύθηκε στους Financial Times για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην Κατασκευατική Βιομηχανία  μετά από συνέντευξη που έδωσε ο Γενικός Διευθυντής της FIEC κ. Domenico Campogrande  …

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την καταβολή αδειοδωρόσημου Πάσχα 2020 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η  καταβολή του αδειοδωρόσημου Πάσχα στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

Υπουργική απόφαση για αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών για δημόσιες συμβάσεις έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1215 Β/2020 η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία: -Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας κατά το διάστημα από 08.04.2020 έως και 15.05.2020. -Αναστέλλεται για το ίδιο ως άνω διάστημα κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης…