Συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τα θέματα των κατωτάτων ορίων και των κατηγοριών έργων

Το   Προεδρείο της Ένωσης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ προκειμένου να συζητήσουν για το θέμα των Προεδρικών Διαταγμάτων που πρόκειται να εκδοθούν σε εφαρμογή του ν. 4278/2014. Ο Πρόεδρος της Ένωσης παρέδωσε στον κ. Ράικο γνωμοδότηση που έχει εκπονήσει έγκριτος Νομικός, ο κ. Χ. Ταγαράς προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το αίτημα της Ένωσης για τη…

Παράταση πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β΄εξαμήνου 2014 μέχρι 31-12-2014, χωρίς πρόσθετα τέλη

Όπως μας πληροφόρησαν οι εκπρόσωποί  μας  στη Διοίκηση του ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ,  το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη,  02-10-2014 , μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ, αποφάσισε την παράταση πληρωμής των εισφορών  β΄ εξαμήνου 2014  μέχρι την  31-12-2014 , χωρίς την καταβολή πρόσθετων τελών. Επιπλέον αποφασίστηκε  ο τρόπος…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ θέτει την ευεργετική γνωμοδότηση για τα όρια στη διάθεση των Υπουργών, των Πολιτικών Κομμάτων και του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η γνωμοδότηση που έλαβε η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον έγκριτο, περί των Ευρωπαϊκών θεμάτων, καθηγητή  του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόχου ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet,, πρ.  Δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   κ. Χάρη Ταγαρά, με την οποία αποδεικνύεται περίτρανα ότι η δυνατότητα ύπαρξης τάξεων και ορίων…

Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσω του European Construction Forum (ECF)

Η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ χωρών (Κύπρος-Βουλγαρία-Ρουμανία) και τη F.I.E.C. βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης σχεδίου και φακέλλου για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για το construction observatory. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός της συμμετοχής της ΠΕΔΜΕΔΕ στο διαγωνισμό αυτό είναι η εξεύρεση εσόδων για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών της τόσο…

ΠΟΛ 1216/2014- Οδηγίες για την έκπτωση δαπανών που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ

Με την ΠΟΛ 1216/2014 η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δίδει οδηγίες  για την έκπτωση δαπανών που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ

Τροποποίηση προθεσμίας έκδοσης απόφασης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Δημήτριος Ράικος, εξέδωσε ενημερωτικό έγγραφο που αφορά στην τροποποίηση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  επί αιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης