Με την ΠΟΛ 1207/2014 η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δίδει παράταση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου 2014, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2015