Η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ χωρών (Κύπρος-Βουλγαρία-Ρουμανία) και τη F.I.E.C. βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης σχεδίου και φακέλλου για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για το construction observatory. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σκοπός της συμμετοχής της ΠΕΔΜΕΔΕ στο διαγωνισμό αυτό είναι η εξεύρεση εσόδων για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Υπεύθυνος για το E.C.F. (European Construction Forum) από πλευράς FIEC είναι ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης και Αντιπρόεδρος της FIEC κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.