Με την ΠΟΛ 1216/2014 η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δίδει οδηγίες  για την έκπτωση δαπανών που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ