Όπως μας πληροφόρησαν οι εκπρόσωποί  μας  στη Διοίκηση του ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ,  το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη,  02-10-2014 , μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ, αποφάσισε την παράταση πληρωμής των εισφορών  β΄ εξαμήνου 2014  μέχρι την  31-12-2014 , χωρίς την καταβολή πρόσθετων τελών.

Επιπλέον αποφασίστηκε  ο τρόπος και ο χρόνος    καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών να προσαρμοστεί  εφεξής στα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 Ν. 915/1979, όπως ισχύει σήμερα.

Πρόκειται λοιπόν  άμεσα  να εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ σχετική ευεργετική εγκύκλιος. Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει θέσει στη διάθεση του Ταμείου τη  νομική  της σύμβουλο,  κα  Ε.Ζηροπούλου  και  τον εκπρόσωπό της στη   Διοίκηση του ΕΤΑΑ, κ. Γ.  Λαζαρόπουλο , προκειμένου να συνταχθεί άμεσα και έγκυρα η απαραίτητη εγκύκλιος που θα ανακουφίσει τα μέλη μας τη δύσκολη αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης.