Απαλοιφή όρων της διακήρυξης που μειώνουν τον ανταγωνισμό ζητά η Ένωση από το Δήμο Ύδρας

“Η απαίτηση, επί ποινή αποκλεισμού μάλιστα,  προσκόμισης πιστοποιητικών ΙSO με πεδίο εφαρμογής την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εντός οικισμού που υπόκειται  σε ειδικό καθεστώς προστασίας για την προστασία του παραδοσιακού του χαρακτήρα και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας , μειώνει  τον ανταγωνισμό” αναφέρει εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς το Δήμο  Ύδρας . Ο διαγωνισμός αφορά …

GUPP Final Conference in Athens, 8th November 2022

Το Erasmus+ πρόγραμμα GUPP φτάνει με επιτυχία στο τέλος του με την ΠΕΔΜΕΔΕ να διοργανώνει στα γραφεία της το Final Conference στις 8 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρευρέθηκαν τόσο οι εταίροι του προγράμματος όσο και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συζητήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις τόσο…

Υπουργική απόφαση σχετικά με τα επανορθωτικά μέτρα των οικονομικών φορέων του Ν. 4412/2016 για να αποδείξουν την αξιοπιστία τους

Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5623 Β/2022 ρθυμίζει θέματα σχετικά  με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του Άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Αντικείμενο της Επιτροπής,  είναι η γνωμοδότηση επί της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οικονομικοί φορείς, που εμπίπτουν σε μια από τις καταστάσεις της…

Διευκρινίσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής- Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών το πααρακάτω εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Σε συνέχεια σειράς θεσμικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19, μέσω των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, δρομολογήθηκε η…