“Η απαίτηση, επί ποινή αποκλεισμού μάλιστα,  προσκόμισης πιστοποιητικών ΙSO με πεδίο εφαρμογής την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εντός οικισμού που υπόκειται  σε ειδικό καθεστώς προστασίας για την προστασία του παραδοσιακού του χαρακτήρα και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας , μειώνει  τον ανταγωνισμό” αναφέρει εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς το Δήμο  Ύδρας .

Ο διαγωνισμός αφορά  στην ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τριών ερειπωμένων ανεμόμυλων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προσβασιμότητα σε αυτούς”.