Επίτιμο Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ ανακήρυξε τον κ. Γεώργιο Ρωμοσιό η Γενική Συνέλευση της Ένωσης

Η  Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης  αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά του κ.  Γεώργιου Ρωμοσιού στην ΠΕΔΜΕΔΕ, τον ανακήρυξε Eπίτιμο Πρόεδρο και του απέμεινε τιμητική πλακέτα και  αναμνηστικό δώρο. Ο κ.  Γεώργιος Ρωμοσιός ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης. Στη συνέχεια εξελέγη για πρώτη φορά ως Γενικός Γραμματέας στην  ΠΕΔΜΕΔΕ το…

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ και του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης την 16.06.2022 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ και παράλληλα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων εγκρίθηκαν από τα μέλη του Σώματος τα  πεπραγμένα της  Διοικούσας Επιτροπής τόσο της ΠΕΔΜΕΔΕ όσο και…

ΟΛΠ Α.Ε. – Διαγωνισμός Αντικατάστασης Προσκρουστήρων στον Νέο Προβλήτα Πετρελαιοειδών

Ο ΟΛΠ ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για τη  δημοσίευση του διαγωνισμού «Αντικατάσταση Προσκρουστήρων Στον Νέο Προβλήτα Πετρελαιοειδών» στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΟΛΠ :https://www.olp.gr/el/diagonismoi-se-ekseliksi/itemlist/category/194-ergon

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Δήμο Ρεθύμνης για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια

Στον   διαγωνισμό για  την Προμήθεια Ταρτάν για το Δ.Α.Κ. Γάλλου δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά  πρόσωπα,  που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το  προκηρυσσόμενο αντικείμενο και όχι οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), ως οι μόνες κατάλληλες για την έντεχνη εκτέλεσή του. Η διαμαρτυρία της Ένωσης…

ΑΑΔΕ – myDATA: Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων

Η  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε  την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 30 Ιουνίου 2022.