Την Πέμπτη 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ και παράλληλα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων εγκρίθηκαν από τα μέλη του Σώματος τα  πεπραγμένα της  Διοικούσας Επιτροπής τόσο της ΠΕΔΜΕΔΕ όσο και του Τμήματος Εταιρειών για το έτος 2021,  ο οικονομικός απολογισμός  για το έτος 2021 και ο προϋπολογισμός  για το έτος 2022.

Σημαντικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου της Ένωσης ήταν η διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΠΕΔΜΕΔΕ λόγω του Τμήματος των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και το νέο επίτευγμα της Ένωσης, η ίδρυση της  ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης παρουσίασε στα μέλη τις δράσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για το έτος 2021 και τα σχέδια του Συστήματος για την επόμενη χρονιά.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε τον κ. Γεώργιο Ρωμοσιό, Επίτιμο Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ, λόγω της, επί πολλών ετών, σπουδαίας συνεισφοράς του στην Ένωση, απονείμοντάς του αναμνηστική πλακέτα.