Άμεση εξόφληση εγκεκριμένων λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ & ομαλή συνέχιση της χρηματοδότησης ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς

Την άμεση εξόφληση των οφειλομένων λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ  και τη διατήρηση συνεχούς χρηματοδοτικής ροής  ζητά  η Ένωση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης

Υπουργική απόφαση για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές “Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου” και “Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού”

Η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο “Λειτουργία των εφαρμογών : Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5354 Β/2021. Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης  εντάσσονται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  και απευθύνονται προς τους φορείς του δημόσιου και  του ιδιωτικού τομέα. Πρόσβαση στις εφαρμογές έχουν τα…

Λήγει η προθεσμία για τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου “Πρότυπες Προτάσεις” του Υπουργείου Υποδομών

Τέθηκε  σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Πρότυπες Προτάσεις». Με το ως άνω  σχεδίου νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μία εναλλακτική λύση στη διαδικασία σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και…