Την άμεση εξόφληση των οφειλομένων λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ  και τη διατήρηση συνεχούς χρηματοδοτικής ροής  ζητά  η Ένωση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης