Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό Εργαστήριο για την εφαρμογή του ΒΙΜ το οποίο συνδιοργάνωσαν η ΠΕΔΜΕΔΕ και η FIEC στα πλαίσια του έργου ΒΙΜ SPEED

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου διοργανώθηκε από την FIEC  και την ΠΕΔΜΕΔΕ, διαδραστικό εργαστήριο με σκοπό την παρουσίαση εργαλείων εργασίας πάνω στο ΒΙΜ (Βuilding Information Modelling), στα πλαίσια του έργου BIM Speed. Η συμμετοχή από ελληνικής πλευράς ήταν πολύ ικανοποιητική καθώς παρακολούθησαν την εκδήλωση εκπρόσωποι εταιρειών, στελέχη αλλά και ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, στελέχη του Δημόσιου Τομέα…

To ευρωπαϊκό έργο Tab4Building ολοκληρώνει την Έκθεση για τις ανάγκες δεξιοτήτων των εργαζομένων του Κατασκευαστικού Κλάδου στη χρήση σύνθετων υλικών (FRPs)

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου συναντήθηκαν διαδικτυακά οι εταίροι του έργου Tab4Building από τη Πολωνία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία, προκειμένου να συνεχίσουν τη συζήτηση για την πορεία υλοποίησης του έργου καθώς και για την πρώτη έκθεση (report) του έργου που αφορά στην διερεύνηση των αναγκών δεξιοτήτων των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ συνεχίζει τις εργασίες της στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου BUNG για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Στις 19 Οκτωβρίου 2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: BUNG το οποίο ως στόχο έχει την εξοικείωση επαγγελματιών του Κατασκευαστικού Κλάδου με τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nZEB). H ΠΕΔΜΕΔΕ, ως υπεύθυνη των εργασιών της 1ης δράσης του έργου, ολοκλήρωσε επιτυχώς την Έκθεση με τα αποτελέσματα από την ποιοτική και ποσοτική…