Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου διοργανώθηκε από την FIEC  και την ΠΕΔΜΕΔΕ, διαδραστικό εργαστήριο με σκοπό την παρουσίαση εργαλείων εργασίας πάνω στο ΒΙΜ (Βuilding Information Modelling), στα πλαίσια του έργου BIM Speed.

Η συμμετοχή από ελληνικής πλευράς ήταν πολύ ικανοποιητική καθώς παρακολούθησαν την εκδήλωση εκπρόσωποι εταιρειών, στελέχη αλλά και ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, στελέχη του Δημόσιου Τομέα σε θέσεις στρατηγικής σημασίας αλλά και Καθηγητές του Πολυτεχνείου, διδακτικό προσωπικό και φοιτητές.

Αυτός ήταν και ο στόχος της Ένωσης, να δώσει τη δυνατότητα της ενημέρωσης πάνω στις εξελίξεις σε ότι αφορά στο ΒΙΜ, και κυρίως της εξοικείωσης με την εφαρμογή αυτή, τόσο στο χώρο εκμάθησής της, όσο και στον εργασιακό χώρο.

Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου υπήρχε ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά, για όσους από τους συμμετέχοντες το επιθυμούσαν.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την παρακολούθηση τέτοιων δραστηριοτήτων.

Μην χάνετε ευκαιρία να παρακολουθείτε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΠΕΔΜΕΔΕ!

Το εργαστήριο θα ανέβει και στο youtube κανάλι της Ένωσης.

Stay tuned !