Στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του π. ΤΣΜΕΔΕ – Οδηγίες έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας για τους αναπόγραφους εργοδότες

Παρατίθενται προς διευκόλυνση των μελών μας οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για επικοινωνία με τις υπηρεσίες του π. ΤΣΜΕΔΕ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ : tm.asfalisis.tsmede@efka.gov.gr ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ : tm.aponomi.tsmede@efka.gov.gr ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ : kyt@efka.gov.gr ΕΙΣΦΟΡΩΝ : dief.eisf.tsmede-ede@efka.gov.gr ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ : karakatsani@efka.gov.gr Περαιτέρω παρέχονται οδηγίες για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που τους εμφανίζεται  ένδειξη αναπόγραφου εργοδότη, στην διαδικασία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.)…

Η Ε.Ε. θέτει την Κατασκευαστική Βιομηχανία στους βασικούς τομείς προτεραιότητας για την πράσινη & την ψηφιακή μετάβαση σύμφωνα με δελτίο τύπου της FIEC

Η Κατασκευαστική Βιομηχανία αναγνωρίζεται ως ενας από τους τομεις προτεραιότητας – priority ecosystems – από την European Commission όπως ανακοίνωσε με σχετικό δελτίο τύπου η FIEC EU καθώς το κατασκευαστικό οικοσύστημα  καλείται να κάνει την πράσινη (green) και ψηφιακη (digital)  μετάβαση  πραγματικότητα.

Ολοκληρώθηκε ακόμα μία συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της ACRP για τις τεχνολογίες τσιμέντου με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μία ακόμα συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της ACRP (European Association for Construction Repair, reinforcement and protection) για τις τεχνολογίες τσιμέντου, στην οποία συμμετέχει και η ΠΕΔΜΕΔΕ ως μέλος. Σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η ΠΕΔΜΕΔΕ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη προώθησε τους ισχύοντες κανόνες για το τσιμέντο σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να…

Aπό Δευτέρα 10 Μαίου είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ & γενικότερα οι υπηρεσίες όπου η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς taxis

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πλέον είναι διαθέσιμες οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ που χρησιμοποιούν την αυθεντικοποίηση του χρήστη μέσω κωδικών TAXISnet. Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών  

Τη συμμετοχή πτυχίων πρασίνου & Δασοτεχνικών Έργων σε διαγωνισμό του Δήμου Βόλου για τα ορειβατικά μονοπάτια ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ

Επειδή τα ορειβατικά-πεζοπορικά μονοπάτια που διασχίζουν δάση και δασικές εκτάσεις αποτελούν δασοτεχνικά έργα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Ένωση ζητά   από το Δήμο Βόλου  επιπλέον τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τις πεζοδρομικές διαδρομές  και πτυχίων Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων καθώς και πτυχίων  κατηγορίας  πρασίνου στελεχωμένων .