Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μία ακόμα συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της ACRP (European Association for Construction Repair, reinforcement and protection) για τις τεχνολογίες τσιμέντου, στην οποία συμμετέχει και η ΠΕΔΜΕΔΕ ως μέλος.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η ΠΕΔΜΕΔΕ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη προώθησε τους ισχύοντες κανόνες για το τσιμέντο σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός κοινού Οδηγού από την ACRP.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Τσεχία η οποία είναι ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας, παρουσίασε την προτεινόμενη μορφή του, προς ανάπτυξη, Οδηγού, με σκοπό τα μέλη της Ομάδας, να αναλάβουν να διαμοιράσουν τις ενότητες και να τις αναπτύξουν, σύμφωνα και με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες τους για το τσιμέντο.

Η επόμενη συνάντηση τίθεται για τα τέλη Ιουνίου.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα της Ομάδας Εργασίας.